“Sense-action” (“Sens-akcja”) – Tomasz Ciesielski & Kuba Pałys

It is impossible to incarnate yourself into another human being and ascertain his experiences; it is equally unimaginable to recreate the source reality in which the past events took place. But once you disassemble all those “impossibilities” into smaller elements, it becomes feasible to salvage and materialize parts of them. The performance / installation of Tomasz Ciesielski and Kuba Pałys is a sensory attempt to re-establish the pre-war and war experiences of the inhabitants of Lodz that were lost over time, to create a tangible shadow of these reminiscences. Memory fragments selected from archives and interviews with war survivors are extracted in order to incarnate/embody them into the present within a particular surrounding of intensified reception. In order to participate in this event one must consent to a physical experiencing of history, so that one is able to access its fragments through means of one’s hearing, smell and touch. The performance was presented as part of the Retrospektywy (Retrospectives) festival in August.

Sense-action in New Orleans was already a real encounter with four guides who, aside from stimulating the senses, used their bodies as signposts inviting participants to have fun and dance, to create new stories with the old remaining in memory. It was then not just about recalling memories, but above all to take the risk of a new relationship,check in the cordial meeting how far we are today – after traumas – ready to trust and how trustworthy we are ourselves.

Tomasz Ciesielski – Performer, dancer, theater researcher. Since 2009 member of the Theater Association Chorea, during this time worked within the projects (workshops, performances) issuing the experiences of Jerzy Grotowski and especially ancient music and dance: Antic/Dance in Re-Construction 2010, Koguty, Borsuki i inne Kozły 2011, Oratorium Dance Project 2011 and other performances together with the Body, voice, rhythm workshops. In 2011 started cooperation with Granhoj Dans (Aarhus, Denmark) finalized with the premiere of the international production Men&Mahler. Following the original studying program at the University of Lodz concentrated on the anthropology of theater, author of the articles about the relations between actor, performance and spectator. In 2010 and 2011 attended the Open University of Research programme held by the Grotowski Institute.

Kuba Pałys – born in Poland and began playing piano at age 6. During his studies at the Department of Music, University of Marie Curie-Sklodowska in Lublin, he received an invitation to participate in an exchange program in Brazil, attending a semester at the Faculdade Santa Marcelina, Sao Paulo. The experiment, which was to have six months, ended up last 2 ½ years and the desire to delve into Brazilian music never ceased. Kuba has since 2007 invited young Brazilian musicians to tour in Poland. Until now there have been over fifty concerts with: Projeto Brasil Cantando, Sambosa, To Brandileone and Barbosa Trio (twice). Since 2011 lives in Lodz and works with Chorea Theatre as a musician, composer, vocal coach. Recently created music for Malgorzata Lipczynska’ s “napewnomoze” solo theatre piece. Co-created Oratorium Dance Project 2011 and 2012, being responsible for vocal preparation of 50-people choire.

PL:

“Sens-akcja” – niemożliwe jest wcielenie się w drugiego człowieka i doświadczenie jego przeżyć, równie niewyobrażalne jest odtworzenie źródłowej rzeczywistości, w której przeszłe wydarzenia miały miejsce. Gdy jednak wszystkie te “niemożliwości” zostaną rozmontowane na drobne fragmenty, okazuje się, że niektóre ich części można ocalić – urzeczywistnić. Performans/instalacja Tomasza Ciesielskiego i Kuby Pałysa jest próbą sensorycznego przywrócenia utraconych z biegiem czasu przedwojennych i wojennych przeżyć mieszkańców Łodzi, stworzenia namacalnego widma ich wspomnień. Fragmenty wspomnień wybrane spośród archiwalnych materiałów i wywiadów z tymi, którzy przeżyli wojnę zostają wypreparowane i w specyficznych warunkach zintensyfikowanego odbioru następuje próba ich wcielenia/ucieleśnienia we współczesności. Chcąc być uczestnikiem tego wydarzenia należy zgodzić się na fizycznie opresyjne doświadczenie historii, by uzyskać dostęp do jej fragmentów za pomocą własnego słuchu, węchu i dotyku.

Sens-akcja w Nowym Orleanie była już rzeczywistym spotkaniem z czterema przewodnikami, którzy poza stymulowaniem zmysłów użyli własnych ciał jako drogowskazów zapraszając uczestników do wspólnej zabawy i tańca, do nowych historii ze starymi pozostającymi w pamięci. Nie chodziło już tylko o przywoływanie wspomnień, lecz przede wszystkim o podjęcie ryzyka nowej relacji ,sprawdzenia w serdecznym spotkaniu na ile jesteśmy dziś – po traumie – gotowi zaufać i na ile jesteśmy godni zaufania.

Tomasz Ciesielski – performer, tancerz, badacz teatru. Od 2009 roku członek Teatru Chorea, w tym czasie uczestniczył w wielu projektach (warsztatach, spektaklach), m. in. Antyk/Taniec w Re-Konstrukcji zakończony powstaniem spektaklu Koguty, Borsuki i inne Kozły oraz Oratorium Dance Project. W 2011 roku nawiązał współprace z zespołem Granhoj Dans (Aarhus, Dania), realizując międzynarodowy spektakl Men&Mahler w reżyserii Palle Granhoja. Jako student teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim realizuje indywidualny program studiów skoncentrowany na antropologii teatru. Uczestnik projektu Otwarty Uniwersytet Poszukiwań prowadzonego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Kuba Pałys – instrumentalista, absolwent Jazzu i Muzyki Estradowej. Laureat wielu festiwali. Wokalnie doskonalił się w Polsce, USA i Brazylii, pod okiem wybitnych nauczycieli: Dean Kaelin, Wendy Parr, Sonia Lachowolska, Regina Machado, Rafa Barreiros, Andres Martorell, Bartek Caboń. Współpracuje ze Studiem Wokalnym VOICE&MORE (Łódź, Lublin) i Teatrem CHOREA. Stypendysta Klubu Rotary na wydziale muzyki Faculdade Santa Marcelina w Sao Paulo w Brazylii. Od 2008 roku zagrał w Polsce kilkadziesiąt koncertów w towarzystwie brazylijskich muzyków (Sambosa, Brazylia Śpiewana Projekt, Barbosa Trio, Tó Brandileone).W 2011 zamieszkał w Łodzi i nawiązał stałą współpracę z Teatrem Chorea (współ)komponując muzykę do spektaklu Koguty, Borsuki i inne Kozły oraz monodramu Małgorzaty Lipczyńskiej napewnomoże. Jako trener wokalny chóru współtworzy Oratorium Dance Project.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s