“161 photographs with Lodzia” – Adam Klimczak

“161 photographs with Lodzia” (“161 fotografie z Lodzią”) is a personal dedication to my mother, Leokadia (Lodzia) Klimczak who’s long and history-determined life served as an inspiration. It probably wouldn’t have taken the shape of this particular documentary-like form, had it not been for an envoy from New Orleans – Robin Levy. It is her and her mother – Anne Skorecki Levy – that encouraged me to look upon the lives of others through the experiences of my kinsmen. We are the heirs and successors of their memories – which shape and enrich us today.

Adam Klimczak – was born in Łódź, in 1957 and studied  at Art Academy in Lodz, 1975 – 80 where he graduated from the Painting and Graphic Department. Klimczak is the author of paintings, sculpures and photographic objects, site-specific multimedia installations, actions and performances. Through the elements of his autobiography, universal concepts, language, analysis of architecture and landscape Klimczak realizes the ephemeral projects- colliding the symbolics of abstraction with realism of myths and private stories. His works are exhibited in private and public galleries in Poland and abroad. In 1984 Klimczak co-founded a private art space „Wschodnia Gallery”,  in Lodz. He has collaborated with The International Artists’ Museum since 1990 and is an organizer of international art meetings “Construction in Process” and the “Lodz Biennale”. Klimczak is a co-organizer and a curator of many exhibitions in Wschodnia Gallery in Lodz as well as other cultural institutions in Poland and abroad.

website: http://www.wschodnia.pl/wschodnia_ang.html

portfolio: http://www.klimczak.portfoliobox.me/recent-project

PL:

“161 fotografie z Lodzią” – Praca jest osobistą dedykacją dla mojej mamy- Leokadii (Lodzi) Klimczak, której długie, determinowane przez historię życie, było inspiracją dla jej powstania. Zapewne nie powstałaby w takiej dokumentacyjnej formie, gdyby nie wspomnienia posłańca z Nowego Orleanu – Robin Levy. Ona i jej matka – Ann Skorecky Levy – skłoniły mnie do spojrzenia na życiorysy innych z perspektywy doświadczeń najbliższych. Jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami ich pamięci, która nas, obecnych współtworzy i wzbogaca.

Adam Klimczak – urodzony w Łodzi w 1957 roku. Studia w latach 1975 – 80 w PWSSP (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Dyplom w 1980 na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Autor obiektów rzeźbiarskich i fotograficznych, “site-specific” instalacji multimedialnych, akcji i performances oraz przekazów wizualnych inspirowanych architekturą i pejzażem. Poprzez elementy autobiograficzne, odnoszące się do uniwersalnych pojęć i znaczeń języka realizuje efemeryczne projekty, zderzając symbolikę abstrakcji z realnością mitów i prywatnych historii. Wystawiał prace w galeriach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą. Uczestnik i współtwórca wielu międzynarodowych spotkań artystycznych takich jak: „Konstrukcja w procesie” w latach 1990-2000, Łódź Biennale 2004 i 2010, działalności Muzeum Artystów w latach 1990 – 2005, prowadzący od 1984 roku autorską i prywatną Galerię “Wschodnią.

strona: www.wschodnia.pl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s