Memory Project: Phase 1

An artistic project on childhood reminiscences – buying balloons and strolling with one’s father – seems trivial, doesn’t it? But what if that’s exactly what we need?

What was the lost world of childhood like? What did it look like? How did it smell? How did it sound? Was it a beacon of peace and safety? Topografie Association, Wschodnia Gallery and Robin Levy would like to invite you to the Memory Project – a project evolving around the use of pre-war and more contemporary childhood memories. We shall recall them, perform them, recreate them. And then we will watch how they work and how they stimulate the present.

It was February, 2012 when an artist from New Orleans, Robin Levy, sent one e-mail to Marta Madejska, a cultural activist living in Łódź. That’s how an incredible collaboration which lead to Memory Project began.

Łódź is the home city of Robin’s mother, Anne Skorecki Levy. A survivor of the Warsaw Ghetto, she left Łódz as a four year old Nusia Skórecka. The mother’s resolution to visit her birthplace for the first time since the 1940s inspired Robin to create the idea of Memory Project – in collaboration with the artists, activists and filmmakers of Łódz.

The project never had a linear structure, it was more of an experiment engaging a variety of personal stories. It quickly became apparent that the artists preferred their own experiences over the ones provided from the Archive of Łódź’s Citizens’ Memories. That is why we invited people not only to participate in the August events, but also to share their own earliest memories with us.

What’s next?

Memory Project is a process that we are hoping to initate in different contexts. Should we be able to obtain funding, a number of co-creators from Łódz will be able to bring this experiment with the notion of universal memory to New Orleans. Łódz is a space filled with spots of those who once were but are no longer here, who for various reasons vanished from its universe – and these spots are becoming increasingly more difficult to notice. New Orleans has fallen victim to a tragedy of hurricane Katrina, which also created similar vacant spots. We are also planning on anchoring the project in Tel Aviv.

Curators and coordinators:
Robin Levy (New Orleans),
Ruth Garon (Tel Aviv),
Marta Madejska (Łódź)

Documentation: Sean Udin

Partners: Topografie Association (Stowarzyszenie Topografie), East Gallery (Galeria Wschodnia)

Acknowledgements: Mateusz Bielichowski, Maciej Cholewiński, Ewa Ciszewska Mirosława Gluck, Majka Justyna, Adam Musiałowicz, Paula Strugińska, Henryk Panusz, Wiktoria Witek, Konrad Zieliński, Krzysztof Candrowicz (Łódź Art Center), Mr & Mrs. Chmielewski (Helena Wolf Hospital), Katarzyna Gucio, Szymon Pawlak (Centrum Dialogu), Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda (Lodz Museum of Art / Muzeum Sztuki w Łodzi), Kaja Kaźmierska (University of Lodz / Uniwersytet Łódzki)

PL:

Projekt artystyczny o retrospekcjach z dzieciństwa – o kupowaniu balonów i spacerach z ojcem – banalne, prawda? A jeżeli tego właśnie potrzebujemy? Jaki był utracony świat dzieciństwa? Jak pachniał? Jak brzmiał? Czy dla każdego świat dziecięcy był ostoją spokoju i bezpieczeństwa? Stowarzyszenie Topografie, Galeria Wschodnia oraz Robin Levy zapraszają na otwarcie “Memory Project” – projektu związanego z wykorzystaniem przedwojennych oraz bardziej współczesnych łódzkich wspomnień. Przywołamy je, odegramy, odtworzymy, przetworzymy. A potem będziemy obserwować, jak funkcjonują i pobudzają teraźniejszość.

O projekcie:

W lutym trafiła do nas z prośbą o pomoc nowoorleańska artystka – Robin Levy. Łódź jest miastem rodzinnym jej matki Anne Skorecki Levi, która, ocalona z getta, opuściła Polskę zaraz po wojnie, jeszcze jako kilkuletnia Niusia Skórecka.

Postanowienie matki o wizycie w miejscu urodzenia po raz pierwszy od lat 40. stało się dla Robin impulsem do stworzenia “Memory Project”, do którego zaprosiła polskich artystów, aktywistów i filmowców. Punktem wyjścia były najwcześniejsze wspomnienia Anne Skorecki, łodzian, którzy o swoim życiu wcześniej opowiadali Stowarzyszeniu, oraz samych uczestników projektu. Efektem jest seria artystycznych instalacji, akcji i krótki film – każde z nich zostanie zaprezentowane 5. sierpnia w innym miejscu: Miejskim Punkcie Kultury Prexer-UŁ, Galerii Wschodniej i budynku szpitala Heleny Wolf.

Pomysł nigdy nie miał stałej struktury, był raczej eksperymentem angażującym różne ludzkie historie. Szybko okazało się, że artyści chętniej od wspomnień z Archiwum Pamięci Łodzian wykorzystują własne. Dlatego też zapraszamy nie tylko do uczestniczenia w niedzielnych wydarzeniach – zapraszamy również do dzielenia się z nami własnymi, najwcześniejszymi wspomnieniami!

Co dalej?

“Memory Project” to proces, który będzie odtwarzany w innych kontekstach. Jeżeli uda się zdobyć fundusze, część łódzkich twórców pojedzie do Nowego Orleanu aby współuczestniczyć w tłumaczeniu koncepcji na tamtejszy język doświadczeń. Łódź pełna jest coraz trudniej zauważalnych miejsc po nieobecnych – tych którzy z różnych przyczyn znikli z jej uniwersum. Nowy Orlean przeżył niedawno własną tragedię – huragan Katrina – pozostaje więc sprawą ciekawą i otwartą to, jak zinterpretują temat tamtejsi artyści. Po drodze projekt zawita jeszcze do Tel Awiwu.

Zespół kuratorsko-kooordynatorski:
Robin Levy (Nowy Orlean)
Ruth Garon (Tel Awiw)
Marta Madejska (Łódź) – kontakt: marta.madejska@topografie.pl

Dokumentacja: Sean Udin

Partnerzy: Topografie Association (Stowarzyszenie Topografie), East Gallery (Galeria Wschodnia)

Podziękowania: Mateusz Bielichowski, Maciej Cholewiński, Ewa Ciszewska Mirosława Gluck, Majka Justyna, Adam Musiałowicz, Paula Strugińska, Henryk Panusz, Wiktoria Witek, Konrad Zieliński, Krzysztof Candrowicz (Łódź Art Center), Państwo Chmielewscy (Szpital Heleny Wolf), Katarzyna Gucio, Szymon Pawlak (Centrum Dialogu), Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda (Muzeum Sztuki w Łodzi), Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki)

Advertisements